Header Ads

DAFTAR JUARA LAUNCHING JBNI KALTENG (Minggu, 10 November 2019 )


DAFTAR JUARA LAUNCHING JBNI KALTENG
(Minggu, 10 November 2019 )

Juara Bird Club dan Single Fighter

KELAS : PLECI FAVORIT. A
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
DRAGON
CHANDRA
YAKUZA BC
2
QIU – QIU
ADE
YAKUZA BC
3
CR 7
HENDRA
 GEMPAR BC
4
JAMBU ALAS
SUPAR
YAKUZA BC
5
MBAH _ JUNED
PARYY
PARYY SF
6
R_ BESAR
PARYY
PARYY SF
   
KELAS: LOVEBIRD BALIBU JIP.A
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
AVATAR
RANTAU
SF
2
RORO
SABARU
SF
3
PARAMEX
RANTAU
SF
4
BEJO
VIKO
YAKUZA BC
5
TOTI
RANTAU
SF
6
AMOY
MEMED
GEMPAR BC
7
KOCOR
SABARU
SF

KELAS: CUCAK HIJAU JBNI
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
K-Z
PARYY
SF
2
GLOBAL
BENZ
YAKUZA BC
3
BAJAKAH
ADE
YAKUZA BC
4
MANDAY
SABARU
SF
5
FERARI
WEWEN
KMKP BC
6
BELATI
SUYANTO
 SF
7
KENJI
MR. FAJAR
GEMPAR BC
8
DEJAVU
DANANG JEKA
GEMPAR BC
9
Gantangan No 03


10
LIA GABOX
DIT’S
ABS SF
11
PANTHER
GAFUR
SF
12
HO KKYNAN
MR TRIS
GEMPAR BC
13
LESTI
H SAERI
YAKUZA BC

Pemenang Kelas Cucak Hijau

KELAS: MURAI BORNEO JBNI
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
SAMPANA CERITA
A FAUZI
GEMPAR BC
2
BOY
BENI
GEMPAR BC
3
KEONG RACUN
DIT’S
ABS SF
4
JAHANAM
ADE
YAKUZA BC
5
ASOKA
ATLANTIS
SF
6
BOBOY
SABIRIN
SF
7
BASOKA
H. SOLEH
GEMPAR BC
8
RONGGOLAWE
H. SOLIHIN
GEMPAR BC
9
XXX
JIHAN
YAKUZA BC
10
ANUGRAH
A . ALI
GEMPAR BC

KELAS: KACER KH. A
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
SUMANTO
P. TIO
YAKUZA BC
2
BLACK COBRA
SABIRIN
SF
3
TARZAN_X
SUKIRN
YAKUZA BC
4
WILIS
GAYU
YAKUZA BC
5
JABLAY
ANGGA
SF
6
BRAHMASTA
ANGGA
SF
7
46
BUDI
KMKP BC
8
SHINOBI
RENO
YAKUZA BC
9
HANOMAN
KUSTOPO
SATU HATI SF
10
LITEL YANDA
DIMAS
GEMPAR BC
11
RAKA
YASYA
KMKP BC
12
REMBLONG
DADIT
YAKUZA BC

KELAS: LOVEBIRD DEWASA MAX 1.200 KALTENG
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
BILQIS
H. IWAN
YAKUZA BC
2
WILONA
JOKO
GEMPAR BC
3
CITRA
ATLANTIS
SF
4
BONEK
UDIN
YAKUZA BC
5
GATEL
ANGGA
SF
6
KHALIFA
DANANG JEKA
GEMPAR BC
7
SAZME
ATLANTIS
SF

KELAS: KENARI LOSSGAN
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
GEDE
BAUNTUNG
SF
2
MUCI KARI
DIT’S
ABS SF
3
XXX
ADE
YAKUZA BC
4
Gantangan No. 03


5
ADUKA
MARTIN
RANTAU SF

KELAS: LOVEBIRD DEWASA LOSS POINT
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
SURTI
SAHDUN
YAKUZA BC
2
KING
SABIRIN
SF
3
BILQIS
H IWAN
YAKUZA BC

Kelas Lovebird

KELAS: PLECI LOSSGAN
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
SANGGONG
ADE
YAKUZA BC
2
QIU QIU
ADE
YAKUZA BC
3
SANGKUNI
ANGGA
SF
4
DRAGON
CHANDRA
YAKUZA BC
5
SAMBLEK
MARYONO
GEMPAR BC
6
LAUTAN
ANGGA
SF
7
KRANTIL
SUPAR
YAKUZA BC
8
CR 7
HENDRA
GEMPAR BC
9
CANGKRING
SUPAR
YAKUZA BC
10
MURNI
ADE
YAKUZA BC

KELAS: LOVEBIRD BALIBU KAL-TENG
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
AVATAR
RANTAU
SF
2
DAUD
DEDE
GEMPAR BC
3
PARAMEX
RANTAU
SF
4
Gantangan No 18


5
TOTTI
RANTAU
SF
6
BEJO
MR AVIK
YAKUZA BC
7
JEMPOL
ANDRI
GEMPAR BC

Pemenang Lovebird Balibu

KELAS: CUCAK HIJAU LOSSGAN
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
BAJAKAH
ADE
YAKUZA BC
2
GLOBAL
BENZ
YAKUZA BC
3
SELENA
ANGGA
SF
4
MP 3
BAUNTUNG
SF
5
CAKRA
SAMSUDIN
YAKUZA BC
6
BECENG
MR IRIL
GEMPAR BC
7
Gantangan No. 50


8
KEMED
KUNDIR
SG BC
9
KUNTILANAK
H. RAWES
SF
10
SAMSINO
MR BEJO
GEMPAR BC
11
HOKKY NAN
MRS TRS
GEMPAR BC
12
MELODY
HAIRULLAH
KMKP
13
DEJAVU
DANANG JEKA
GEMPAR BC
14
BUL BUL
MR R
PKY
15
WALUH
ARUL
PKY

KELAS: MURAI BORNEO LOSSGAN
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
SAMPANA CERITA
A FAUZI
GEMPAR BC
2
KEONG RACUN
DIT’S
ABS SF
3
KILLINK
H SOLEH
GEMPAR BC
4
XXX
ZIHAN
YAKUZA BC
5
KUCRIT
KUNDIR R
86 BC
6
NOAH
JANILEN
GEMPAR BC
7
BASOKA
H SOLEH
GEMPAR BC
8
KRISNA
RUDY
YAKUZA BC
9
BONEX
JOKO
10
MISTER
HENDRA
YAKUZA BC
11
RONGGOLAWE
H SOLIHIN
GEMPAR BC
12
BIG BOSS
SADULUR
GEMPAR BC
13
BONEX
ARIS
GEMPAR BC
14
JAHANAM
ADE
YAKUZA BC
15
TAKUR
AHMAD
YAKUZA BC

KELAS: KACER LOSSGAN
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
DOLAR
H FAWES
SF
2
BLACK COBRA
SABIRIN
SF
3
TARZAN-X
SUKITNO
YAKUZA BC
4
KIJOKO
RANTAU
SF
5
REMBLONG
DADIT
YAKUZA BC
6
MARGONO
IWAN
YAKUZA BC
7
SHINOBI
RENO
YAKUZA BC
8
MONSTER
MR IFUL
SF
9
46
BUDI
KMKP BC
10
KALKULATOR
P. TIO
YAKUZA BC
11
HANOMAN
KUSTOPO
SATU HATI SF
12
OSCAR
HENDY
GEMPAR BC
13
KATULISTIWA
BAMBANG
YAKUZA BC

KELAS: LOVEBIRD DEWASA MAX 1.200 PARIWISATA
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
BONEK
UDIN
YAKUZA BC
2
CITRA
ATLANTIS
SF
3
KHALITA
DANANG JEKA
GEMPAR BC
4
KING
SABIRIN
SF
5
WILONA
JOKO
GEMPAR BC
6
GOLDEN BOY
PARYY
SF
7
BASUDEWA
PARYY
 SF

KELAS: CAMBAS FAVORIT A
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
METEOR
MR DEKO
GEMPAR BC
2
LEO
KOKO
YAKUZA BC
3
KOPLO
WAHID YUSUF
DIT’S PKY
4
Gantangan No 11


5
KELING
HENDRA
YAKUZA BC

KELAS: PLECI FAVORITE B
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
DRAGON
CHANDRA
YAKUZA BC
2
SANGGONG
ADE
YAKUZA BC
3
RAJA SALTO
CHANDRA
YAKUZA BC
4
R- BESAR
PARYY
SF
5
QIU QIU
ADE
YAKUZA BC
6
SAMBLEK COY
MARYONO
GEMPAR BC
7
KRANTIL
SUPAR
YAKUZA BC

KELAS: LOVEBIRD BALIBU PARIWISATA
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
JEMPOL
ANDRI
GEMPAR BC
2
APATAR
RANTAU
SF
3
BEJO
MR AVIK
YAKUZA BC
4
TOTTI
RANTAU
SF
5
PARAMEK
RANTAU
SF
6
LEDOK
SABARU
SF
7
DAUD
DEDE
GEMPAR BC

KELAS: CUCAK HIJAU KAL-TENG
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
K-Z
PARYY
SF
2
BUL BUL
MR R
SF
3
BECENG
MR IRIL
GEMPAR BC
4
SELENA
ANGGA
SF
5
GLOBAL
BENZ
YAKUZA BC
6
CAKRA
SAMSUDIN
YAKUZA BC
7
LIA GABUK
DIT ‘S
ABS SF
8
SANSINO
MR BEJO
GEMPAR BC
9
BAJAKAH
ADE
YAKUZA BC
10
DACUNTA
AHMAD
YAKUZA BC
11
Gantangan No 29


12
KUNTILANAK
H. RAWER
SF
13
PITUNG
MR MADI
GEMPAR BC

KELAS: LOVEBIRD DEWASA LOSS POINT JIP.A
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
BILQIS
H. IWAN
YAKUZA BC
2
SURTI
SAHDUN
YAKUZA BC
3
CITRA
ATLANTIS
SF
4
Gantangan No 15


5
TANTE
ANGGA
SF

KELAS: MURAI BORNEO KAL-TENG
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
SAMPANA CERITA
A FAUZI
GEMPAR BC
2
CBR
H ROCHIM
GEMPAR BC
3
KEONG RACUN
DIT’S
ABS SF
4
BOY
BENI
GEMPAR BC
5
TEJO
AHON
YAKUZA BC
6
KRISNA
RUDY
YAKUZA BC
7
MALAIKAT SUBUH
ADHE
GEMPAR BC
8
KILLINK
H. SOLEH
GEMPAR BC
9
RONGGOLAWE
H. SOLIHIN
GEMPAR BC
10
JAHANAM
ADE
YAKUZA BC
11
MOMO
TRISNO


Para pemenang kelas Murai Borneo

KELAS: KACER JIP.A
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
SASTRA DEWA
MR EKO
YAKUZA BC
2
NUFI
RAHMAN

3
BALI
CAPUNG
GEMPAR BC
4
TARZAN-X
SUKIRNO
YAKUZA BC
5
OSCAR
HENDY
GEMPAR BC
6
KIJOKO
RANTAU
SF
7
RAGIL
SUMADI
KMKP BC
8
RAKA
YASYA
KMKP BC
9
SERIBU DINAR
SHIDDIQ
GEMPAR BC
10
SUMANTO
P. TIO
YAKUZA BC
11
GODEK
MRKELAS: KENARI FAVORIT A
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
XXX
ADE
YAKUZA BC
2
Gantangan No 01


3
BANGKIT
ROY P
SF

KELAS: LOVEBIRD DEWASA MAX 1.200 JIP
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
CITRA
ATLANTIS
SF
2
BENING
RANTAU
SF
3
DAUD
DEDE
GEMPAR BC
4
GOLDEN BOY
PARYY
SF
5
BILQIS
H. IWAN
YAKUZA BC
6
ZENGGOT
DEDE
GEMPAR BC
7
SOLO
RANTAU
SF

KELAS: PLECI FAVORIT C
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
DRAGON
CHANDRA
YAKUZA BC
2
SANGGONG
ADE
YAKUZA BC
3
R- BESAR
PARYY
SF
4
RAJA SALTO
CHANDRA
YAKUZA BC
5
MBAH JUNED
PARYY
SF
6
QIU QIU
ADE
YAKUZA BC
7
CR 7
HENDRA
GEMPAR BC

KELAS: CUCAK HIJAU PARIWISATA. A
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
KUYANG
SABARU
SF
2
K-Z
PARYY
SF
3
GLOBAL
BENZ
YAKUZA BC
4
BECENG
MR. IRIL
GEMPAR BC
5
ARJUN
YONO
GEMPAR BC
6
SPANDE X
SABARU
SF
7
BOY
AZIZ
GEMPAR BC
8
BUL BUL
MR

9
NUFI
RAHMAN


KELAS: MURAI BORNEO PARIWISATA .A
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
KEONG RACUN
DIT’S
ABS SF
2
JAHANAM
ADE
YAKUZA BC
3
KAISAR
H HUSAI
WALET PUTIH
4
BOY
BENI
GEMPAR BC
5
KUCRIT
KUNDIN R
GEMPAR BC
6
TEJO
AHON
YAKUZA BC
7
CBR
H. ROCHIM
GEMPAR BC
8
BASOKA
H. SOLEH
GEMPAR BC

Murai Borneo Keong Racun

KELAS: KACER KH.B
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
TARZAN X
SUKIRNO
YAKUZA BC
2
46
BUDI
KMKP BC
3
KIJOKO
RANTAU
SF
4
NOFI


5
SASTRA DEWA
MR EKO
YAKUZA BC

KELAS: LOVEBIRD LOSS POINT JIP 13
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
SURTI
SAHDUN
YAKUZA BC
2
SAZMI
BEJO
MARIKIT
3
BENING
RANTAU
SF

KELAS: CAMBAS FAVORIT.B
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
GUNDALA
KOKO

2
KOPLO
DIT’S
ABS SF

KELAS: KENARI FAVORIT. B
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
MUCIKARI
DIT’S
ABS SF

KELAS:
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/ SF
1
TOTTI
RANTAU
SF
2
BEJO
MR AVIK
YAKUZA  BC
3
JEMPOL
ANDRI
GEMPAR BC
4
BULDUS
RANTAU
SF
5
BAJAI
PACE
YAKUZA BC

KELAS: CUCAK HIJAU PARIWISATA.B
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM\SF
1
K-Z
PARYY
SF
2
ARJUN
YONO
GEMPAR BC
3
BOY
AZIS
GEMPAR BC

KELAS: MURAI BORNEO PARIWISATA.B
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM/SF
1
KEONG RACUN
DIT’S
ABS SF
2
BOY
RENI
GEMPAR BC
3
ASOKA
ATLANTIS
SF
4
TEJO
AHON
YAKUZA BC
5
KILLINK
H. SOLEH
GEMPAR BC
Yakuza Bird Club

KELAS: KACER JIP.B
JUARA
NAMA BURUNG
NAMA PEMILIK
TEAM\SF
1
TARZAN_X
SUKIRNO
YAKUZA BC
2
46
BUDI
KMKP BC
3
KIJOKO
RANTAU
SF

No comments